STYRELISTEN NORD

STYRELISTEN NORD

Styrelisten Nord er en styrekandidat-database for Tromsøregionen – lansert av Næringsforeningen i Tromsøregjonen og Formue.

Målet med styrelisten er å skape en liste med kandidater som skal bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i regionens virksomheter. Dette vil vi få til gjennom å sørge for bedre mangfold ved eksterne styremedlemmer, økt kvinneandel, få inn flere yngre kandidater, samt personer med internasjonal erfaring i styrene.
 

  • Alle kandidatene tilbys relevante styrekurs og - kompetanseprogrammer gjennom Næringsforeningen og portalens samarbeidspartnere.
  • Alle står fritt til å benytte seg av databasen.
  • Næringsforeningen garanterer ikke for kandidatene.
I samarbeid med